Steun Ons

Stichting Mucolim Nederland krijgt geen subsidie van overheidsinstellingen. Alle projecten worden gefinancierd met het werven van geld door inzamelingsactie en voorlichtingsactiviteiten in Nederland, de eigen bijdrage van onze zusterorganisatie in Kongo en het subsidieaanvraag bij fondsen.

Mocht u na het lezen enthousiast geworden zijn om Stichting MUCOLIM te ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage storten op:

rekeningnummer NL26INGB0004450979 t.n.v. Stichting Mucolim Nederland te Eindhoven.

Uw steun is hierbij broodnodig.

                   

                                          

         Wageningen, Haren,

       Bilthoven, Haarzuilens

 

  

Erkende goede doel is stichting MUCOLIM door de Belastingdienst aangewezen tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Daardoor zijn giften binnen de normen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en voor bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.