Neven Projecten

 

WATERPROJECT KIMBANSEKE

Doelstellingen:  Zuiver drinkwater aanbieden, handwaterpompen aanleggen in de nabijheid van mensen en families (vrouwen), ziektes en infecties bij kinderen en oude mensen voorkomen.

Aantal pompen: 6

Hoewel is Kimbanseke de dichtbevolkte gemeente van Kinshasa, is die deelgemeente geen prioriteit van de overheid. De waterleiding van het staatsbedrijf Regideso is niet overal aangevoerd. Er is wel watervoorzieningen in sommige wijken, maar de kranen zijn jarenlang lang al droog. Of als er water is, ontspringt het later in de middernacht terwijl iedereen slaapt. Kinderen worden vaak ziek als gevolg van het drinken van vuile water. Het huishoudelijke werk van vrouwen en meisjes is zwaar omdat ze elke dag lange afstand moeten afleggen om water te halen. Water vinden is een karwei voor vrouwen en meisjes in Kimbanseke. Tijdens een symposium hebben mensen laten zien dat het gebrek aan schoon drinkwater het gevolg is van alle ziektes en infecties die heel veel kinderen het leven gekost hebben en remt de ontwikkeling van de gemeente. Iedereen in Kimbanseke is overtuigd dat dit waterproject de enige oplossing is aan de problematiek van het schone en zuivere drinkwater in deze deelgemeente van de Kongolese hoofdstad. Er is daar een echte waternood.

Verwachte resultaten

Verbetering van de hygiëne en de gezondheid van kinderen; sommige ziektes als gevolg van vervuild drinkwater zijn vermeden en afneemt; het dagelijkse  huishouden (schoonmaken, koken, afwassen, wassen, water voor douchen) van vrouwen en meisjes wordt minder zwaar; families hebben toegang tot schoon drinkwater in hun directe omgeving; er is geen waternood meer in die wijk.

 

SCHOOL VOOR IEDEREEN

Doelstelling: Strijd tegen kinderanalfabetisme en onwetendheid

Aantal kinderen per cyclus: 50

Kimbanseke, een van de gezamenlijke stadprovincie Kinshasa, is vol van analfabeten. Gezien haar beleid en doelstelling vecht Mucolim tegen onwetendheid en maakt gebruik van alle mogelijke middelen om analfabetisme tegen te gaan. Ook stigmatiseert de stichting het feit dat onze bevolking een zeer laag inkomen heeft. De gevolgen daarvan is dat veel gezinnen niet in staat zijn hun kinderen naar school te sturen. Zo neemt het aantal jongeren die kunnen noch lezen noch schrijven elk jaar toe. Veel van deze jongeren (vooral meisjes en kinderen onder de 15 jaar) verlaten hun ouders om in de straat te gaan  leven. Deze kinderen die niet opgeleid zijn en die zonder toezicht staan, vormen een reëel en potentiële gevaar voor onze samenleving. Het project beoogt velen van hen te onderwijzen zodat hun leven iets in de maatschappij betekent. Ter gelegenheid van de verkiezingen in ons land in 2007, kwamen in ons centrum analfabeten  alleen om te leren hoe ze de naam van hun kandidaat konden herkennen. Veel vrouwen en een aantal jongeren waren gekomen. Na de verkiezingen begrepen ze het voordeel van alfabete te zijn en hebben ze  in dat opzicht de neiging getoond om bij ons nog verder te gaan met het alfabetiseringsprogramma. 
Het is in deze context dat dit project ontwikkeld is om aan de behoefte en het verzoek van de bevolking te voldoen en ook om ons huidige alfabetiseringscursus uit te breiden.
Het alfabetiseringsproject is voor lange tijd. We hebben al een onderwijsproject maar dit is slechts gericht aan kinderen. We willen per cyclus een grote aantal kinderen onderwijzen met moderne en aantrekkelijke pedagogische materialen als computer, boeken, videoprojector, dozenbeelden enz. We gaan ook hun leslokaal een beetje opfrissen.

Verwachte resultaten                                                                                                                       

Na elke cyclus kunnen 50 ongeschoolde kinderen lezen en schrijven; de kinderen worden geïntegreerd in de samenleving door middel van allerlei activiteiten

 

SCHONE STROOM VOOR ONS WIJKCENTRUM

Doelstellingen: stroomautonomie van het wijkcentrum Mucolim dankzij het zonnestelsel;
verbetering van de kwaliteitsdiensten aan de bevolking.

Aantal zonnepanelen:  18

MUCOLIM organiseert veel activiteiten gericht op het jeugdwerk en de mensen van de gemeente Kimbanseke . De stichting strijdt tegen onwetendheid en alle andere vormen van armoede die kenmerkend zijn voor onze gemeenschap. In ons wijkcentrum hebben we een computeronderwijs, een internetcafé, een alfabetiseringscentrum, een juridische praktijk, een cultureel centrum, een beroepsonderwijs, een bibliotheek en een kantoor.

Het culturele centrum van MUCOLIM wordt elke avond bijgewoond door meer dan 500 jongeren voor culturele activiteiten (film, theater, conferenties ...). Door het organiseren van deze activiteiten, strijden we tegen de onzedelijkheid die de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen en HIV / aids in onze gemeenschap is. Ook zijn er georganiseerde trainingen, workshops, discussies over de problemen van de ontwikkeling van de gemeente. Onze wijkcentrum is de enige culturele plek in heel Kimbanseke waar jongeren terecht kunnen.

Echter voor de exploitatie van deze diensten en voor onze kantoorcomputers voltijds hebben we constant en permanent stroom nodig. Het is echter dat onze lijn van elektrische stroom niet stabiel is. Dagelijks zijn we geconfronteerd met storingen of stroomuitval. Ook het gebruik van de generator levert problemen en kosten die niet kunnen ondersteund worden door de opbrengst uit de georganiseerde evenementen. Het aankopen van brandstof en het onderhoud van de generator bepalen 22% van de totale jaarlijkse kosten. Een belangrijke en kostbare verbetering is de aanleg van een systeem van zonnepanelen die zorgen voor elektriciteit op het wijkcentrum en die goed past in de verbetering van onze diensten. Voor de toekomst lijkt deze oplossing het meest effectief, economisch, ecologisch en duurzaam. Kinshasa heeft geen last van het gebrek aan zon. Van die 12 maanden van het jaar heeft de stad 10 maanden van de zon waaronder 8 maanden van zon zeer overweldigend.

Verwachte resultaten

De duurzame ontwikkeling hangt aan een sociaal et ecologisch rendement; het milieu wordt niet meer vervuild;  Mucolim kan jarenlang geld sparen dankzij de gratis stroom uit de zon.

 

ACTIE " COMPUTERS VOOR CONGO"

Doelstelling: Computeranalfabetisme bestrijden

We verzamelen oude werkende computers en laptops voor de behoefte van mensen uit de gemeente Kimbanseke te Kinshasa. Met deze actie willen we informatica in Congo vulgariseren omdat we het zogenoemde computeranalfabetisme bestrijden.

Er zijn in Kimbanseke heel veel geleerde mensen maar te weinig computeralfabet. Het is niet alleen een eer om tot deze groep te horen, maar kennis van computer en internet geeft meer mogelijkheden  om een behoorlijk baan te vinden; om contact met de wereld te hebben (denk aan chat en facebook bij voorbeeld) en om meer te weten over allerlei (leer)vakken dankzij een eenvoudig klik (denk aan het bezoeken van sites).

Verwachte resultaten

De computer is geen luxe meer maar wel een gewone materiaal in het dagelijkse leven; mensen kunnen met computer omgaan; informatica is toegankelijk aan iedereen en gevulgariseerd.