Partnerorganisatie

In Kinshasa (hoofdstad van de Democratische Republiek Kongo) is onze partnerorganisatie MUCOLIM ONG gevestigd in de gemeente Kimbanseke. Opgericht op 22 april 1990, het is een kring van meer dan dertig vrijwilligers uit de parochie Sint Mbaga. Zij zijn de motor achter de projecten, identificeren de problemen, en zij kunnen dat ook omdat ze in de wijk wonen. Om sociale problemen in de wijk aan te pakken hebben ze de stichting opgericht. Mucolim is erg betrokken bij het wel en wee van deze gemeente en boort diverse bronnen aan om de sociale en economische infrastructuur te verbeteren. Eveneens heeft men oog voor een aantal kwetsbare groepen in de gemeenschap. Mucolim beschikt ook over een advocaat voor juridische ondersteuning voor (vooral) vrouwen.

Het bestuur bestaat uit :

       - Dhr. Célestin Mpovikangi, voorzitter van de Raad van het bestuur

       - Dhr. Alexis Mukuisila, project coördinator

       - Mevr. Célestine Kibalekela, 1e secretaresse

       - Mevr. Gabrielle Mafuta, 2e secretaresse

       - Dhr. Zacharie Salu, penningmeester

Mucolim heeft ook een Algemene Vergadering, een Beheerraad, een Uitvoerend Secretariaat en vijf gespecialiseerde afdelingen o.a. Opleiding, Administratiebeheer en milieubescherming, Omvorming, Burgerdeugd, Onderwijs. Deze kring van meer dan dertig vrijwilligers is de motor achter alle projecten. Ze identificeren alle sociale problemen van de bewoners van Kimbanseke omdat henzelf  in die gemeente  wonen.

 

Medewerkers van Mucolim Kinshasa in de computerlokaal

Vlnr: Lau Mike (informaticadocent), Jean Luka (secretaris),  Emmanuel Mbensa (boekhouder),  Omer Minimbu (voormalige voorzitter), mevr. Gabrielle Mafuta (secretaresse) en Alexis Mukuisila (projectcoördinator).