Het Bestuur

Stichting MUCOLIM Nederland heeft drie bestuurleden en een aantal vrijwilligers.

-         Dhr. Samuel Malonga, voorzitter.

-         Dhr. Louis Mbaki Mansiamina, secretaris.

-         Dhr. Roger Dinzolele , penningmeester.